Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.
Republika Hrvatska donijela je Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018. od 09.05. 2018. godine).
Obavještavamo naše cijenjene klijente da ćemo njihove osobne podatke ( ime i prezime, datum i godinu rođenja, OIB, mjesto rođenja, mjesto stanovanja, broj telefona i druge osobne podatke koristiti jedino u cilju prikupljanja podataka bitnih u postupku kupoprodaje nekretnine.
Vaše osobne podatke obrađivat će i čuvati u arhivi odgovorna osoba obrta za posredovanje u prometu nekretnina „Domiva“. Dokumenti koji sadrže Vaše osobne podatke biti će pohranjeni u ormaru pod ključem koji se nalazi u uredu pod ključem i kojima pristup ima samo odgovorna osoba ovdje navedenog obrta.

Osobni podaci također će se pohranjivati u računalu koji je zaštićen šifrom koju će odgovorna osoba obrta mijenjati jedanput mjesečno. Računalo se također čuva u ormaru pod ključem koji se nalazi u uredu pod ključem.